Mijn auditoren omgeving
Onderliggende pagina's

Kwaliteitsorgaan Verkeersveiligheidsaudits

Werken op een kwalitatief hoog niveau moet ondersteund en bewaakt worden. Daarvoor is een onafhankelijk orgaan opgericht, het Kwaliteitsorgaan Verkeersveiligheidaudit (KoVa), dat vooralsnog is ondergebracht bij Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL).
De belangrijkste taken van het orgaan zijn:

  • het controleren van de kwaliteit van het opleidingsprogramma inclusief nascholing in de vorm van terugkomdagen
  • het afnemen van het examen ‘Verkeersveiligheidsauditor’ en uitgeven van certificaten aan geslaagde auditoren
  • het uitvoeren van de kwaliteitsborging van de gecertificeerde auditoren door steekproefsgewijs audits te beoordelen
  • het registreren, behandelen en arbitrage van klachten en beroepsprocedures over uitgevoerde audits
  • het organiseren van verplichte terugkomdagen voor de auditors om kennis actueel te houden en te informeren over nieuwe ontwikkelingen

De volgende medewerkers van Rijkswaterstaat hebben zitting in het KoVa:

  • K. Portegies (voorzitter)
  • K. Tse (Secretaris)
  • J. Koppen
  • J. Groot
  • R. Vermijs

Nadere inlichtingen over het proces, de inhoud van de audits en de auditors zijn te verkrijgen bij de secretaris van het KoVa, King Tse:
Email: kova@rws.nl
Telefoon: 06 154 791 84

 
Mijn auditoren omgeving