Mijn auditoren omgeving
Onderliggende pagina's

Onze organisatie

In het verlengde van de Europese overeenkomst voor verbetering van de verkeersveiligheid is door het ministerie van Infrastructuur en milieu een toezichthoudend orgaan op het auditwerk in het werk leven geroepen, het Kwaliteitsorgaan Verkeersveiligheidsaudits (KoVa). Het Kova heeft als taak de kwaliteit van het certificeringstraject, de auditoren en de auditrapportages te toetsen en te borgen en bemiddelt bij eventuele geschillen. Het KoVa verzorgt de certificering van de auditoren samen met DTV Consultants.

 

A2 batadorp beeldbank rws

 
Mijn auditoren omgeving