Mijn auditoren omgeving

Verkeersveiligheidsaudits

Veilige rijkswegen garanderen, ook in nieuwe situaties of bij reconstructies. Dat is waar de verkeersveiligheidsauditors van het rijkswegennet voor staan. Bij een verkeersveiligheidsaudit toetst een deskundige de ontwerpen en de gerealiseerde weginfrastructuur op verkeersveiligheid. Op deze website vindt u alle informatie over de verkeersveiligheidsaudit. Ook leest u meer over de manier waarop het Kwaliteitsorgaan Verkeersveiligheidsaudits (KoVa) toezicht houdt op de kwaliteit van de audits op het rijkswegennet.


Ik wil meer weten over


Mijn auditoren omgeving